ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.48 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.47 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
วันนี้ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ได้มอบห
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.43 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.37 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การตรวจสอบและสำรวจพันธุ์ไม้ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตาม พรบ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 วันที่ 27 ธันวาคม 256
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.32 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.31 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรง
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.28 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัล การค
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.27 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
สารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.24 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
สารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.24 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดย นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.18 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
นพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโร
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.17 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอแสดงความยินดี คุณครูทับทิม จันทร์จู ในโอกาสได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.12 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูศศิธร อินทรเสนี ในโอกาสเลื่อนวิทยาฐานะครูชำน
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.07 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 08 กันยายน 2565 10.01 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก จัดทำบันทึกข้อตกลง ( MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการป้องกันแล
(วันที่ 08 กันยายน 2565 09.59 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการยื่นขอถอนสภาพที่ดินโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิ
(วันที่ 08 กันยายน 2565 09.51 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวภัทรสุดา รักกล่อง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.20 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
การสัมนาและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ “ปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.16 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2565
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.15 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
สพม.สุพรรณบุรี รวมพลังลดโลกร้อน Stop Global Warming
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.05 น./อ่าน 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
6 เมษายน วันจักรี เป็นวันรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบ
(วันที่ 09 เมษายน 2565 14.11 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยรัตน์ ยางศรี
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.34 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
การสนทนากลุ่ม : การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา Focus Group Discussion: Science Education Curriculu
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.32 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
การประชุมการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.24 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Basic Education Board Meeting
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.09 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เป
(วันที่ 07 มกราคม 2565 12.32 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา เรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4 -10 มกราคม 2565 . ขอให้
(วันที่ 07 มกราคม 2565 12.30 น./อ่าน 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 9.50 น. พระครูใบฎีกาสุรพล มหาปญฺโญ และพระปลัดสมพร กิตติโสภโณ ดร. เ
(วันที่ 07 มกราคม 2565 12.28 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
เจ้าอาวาสวัดหนองวัลย์เปรียงและวัดศรีเฉลิมเขตสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ New air conditioners will be su
(วันที่ 27 ธันวาคม 2564 13.40 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 16.56 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรี
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 21.07 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศจากโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1. ตั้งแต่วัน
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 21.06 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา เข้าร
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 21.03 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
วันที่ 8 พ.ย. 64 เนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 20.57 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
5 พ.ย. 64 สสอ. รพ.สต.ทุ่งคอก อบต. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 23.35 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
วันที่ 5 พ.ย. 64โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาทำ MOU กับ รพ.สต.ทุ่งคอก
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 23.33 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
6 หลัก 6 เสริม 7 มาตรการ ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 23.15 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ข้อมูลสถานการณ์โควิด ณ ปัจจุบัน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 23.13 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 22.50 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ต้องเตรียมตัวอย่างไร มาศึกษากัน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2564 15.13 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิค 19
(วันที่ 25 ตุลาคม 2564 13.23 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
การเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
(วันที่ 23 ตุลาคม 2564 21.26 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
21 ต.ค. 64 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 22 ตุลาคม 2564 00.38 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
21 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น. ประชุมผู้นำชุมชน แลผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับ รร.วิทยาศาส
(วันที่ 22 ตุลาคม 2564 00.26 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
18 ต.ค. 64 เวลา 13.30 น. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2564 00.08 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
19 ต.ค. 64 เวลา 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม รร.จุฬาภรณราชวิยาลัย
(วันที่ 22 ตุลาคม 2564 00.02 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
19 ต.ค. 64 เวลา 11.45 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม รร.จุฬาภรณราชวิยาลัย
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564 23.46 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
15 ต.ค. 64 นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อม รร.วิทยาศา
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564 23.21 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
14 ต.ค. 64 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนายกระดัยคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสสตร์
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564 23.03 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
วารสารโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2564 14.46 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
แก้ไข ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 11.27 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.59 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 13.50 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 13.51 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์