การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [08 กันยายน 2565 10.01 น.] อ่าน 3
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก จัดทำบันทึกข้อตกลง ( MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการป้องกันแล [08 กันยายน 2565 09.59 น.] อ่าน 3
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการยื่นขอถอนสภาพที่ดินโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิ [08 กันยายน 2565 09.51 น.] อ่าน 3
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวภัทรสุดา รักกล่อง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเ [10 มิถุนายน 2565 14.20 น.] อ่าน 10
การสัมนาและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ “ปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” [10 มิถุนายน 2565 14.16 น.] อ่าน 7
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2565 [10 มิถุนายน 2565 14.15 น.] อ่าน 3
สพม.สุพรรณบุรี รวมพลังลดโลกร้อน Stop Global Warming [10 มิถุนายน 2565 14.05 น.] อ่าน 1
6 เมษายน วันจักรี เป็นวันรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบ [09 เมษายน 2565 14.11 น.] อ่าน 1
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยรัตน์ ยางศรี [31 มกราคม 2565 11.34 น.] อ่าน 7
การสนทนากลุ่ม : การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา Focus Group Discussion: Science Education Curriculu [31 มกราคม 2565 11.32 น.] อ่าน 10