วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา [25 มกราคม 2566 09.48 น.] อ่าน 33
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ [25 มกราคม 2566 09.47 น.] อ่าน 25
วันนี้ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ได้มอบห [25 มกราคม 2566 09.43 น.] อ่าน 20
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [18 มกราคม 2566 09.37 น.] อ่าน 31
การตรวจสอบและสำรวจพันธุ์ไม้ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตาม พรบ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 วันที่ 27 ธันวาคม 256 [18 มกราคม 2566 09.32 น.] อ่าน 21
วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการ [18 มกราคม 2566 09.31 น.] อ่าน 33
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรง [18 มกราคม 2566 09.28 น.] อ่าน 31
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัล การค [18 มกราคม 2566 09.27 น.] อ่าน 19
สารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 [18 มกราคม 2566 09.24 น.] อ่าน 21
สารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 [18 มกราคม 2566 09.24 น.] อ่าน 20