ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 211 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
(วันที่ 15 กันยายน 2566 11.50 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
2
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทย
(วันที่ 15 กันยายน 2566 11.49 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
3
วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2566 ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเร
(วันที่ 15 กันยายน 2566 11.48 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
4
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการยอดเพชร คงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
(วันที่ 15 กันยายน 2566 11.46 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
5
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โรงเรียนหนองวลัย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ได้เข้า
(วันที่ 15 กันยายน 2566 11.45 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
6
ประกาศยกเลิกอาคารก่อสร้าง
(วันที่ 31 สิงหาคม 2566 14.26 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารหอพักในเขตแผ่นดินไหว
(วันที่ 27 สิงหาคม 2566 20.20 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนห
(วันที่ 24 สิงหาคม 2566 14.06 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
9
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ไ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2566 13.58 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
10
ปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ต้นไม้
(วันที่ 23 สิงหาคม 2566 10.24 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
11
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
(วันที่ 23 สิงหาคม 2566 10.20 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
12
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(วันที่ 16 สิงหาคม 2566 13.32 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยสุภัทรา จันทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ได้เข้า
(วันที่ 15 สิงหาคม 2566 14.11 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
14
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สถานีตำรวจ สภ.ทุ่งคอกได้นำตำรวจมาให้ความรู้กับนักเรียน ในเรื่อง การป้องกันการ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2566 14.08 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
15
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2566 14.06 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
16
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
(วันที่ 10 สิงหาคม 2566 12.38 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
17
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลยืเปรียงวิ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2566 เวลา 10. 30 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
18
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภัทรา จันทร์สุวรรณ ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองว
(วันที่ 03 สิงหาคม 2566 10.18 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
19
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ไ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2566 10.12 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
20
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2566 10.02 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
21
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนห
(วันที่ 03 สิงหาคม 2566 09.54 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
22
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
(วันที่ 03 สิงหาคม 2566 09.37 น./อ่าน 345)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศ!!! รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี ป
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 14.23 น./อ่าน 672)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกาศ!!! รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี ป
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 14.00 น./อ่าน 949)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กแ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 13.43 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาได้รับการคัดเลือกในการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้น
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 13.38 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
27
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันท
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 13.31 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
28
อบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) และถอดบทเรียน Best Practice โรงเรียนสุจริต"
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 13.21 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
29
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 12. 56 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน๓๒๔ล.๕๕ข ในเขตแผ่นดินไหว
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2566 08.56 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
นิเทศการสอน 1/2566
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2566 11.25 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
32
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2566 10.44 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
33
4 ก.ค. วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2566 09.37 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
34
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 11.48 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
35
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 11.38 น./อ่าน 171)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(วันที่ 08 เมษายน 2566 14.40 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันสถาปนาโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ครบรอบ 28 ปี
(วันที่ 15 มีนาคม 2566 14.54 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
38
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(วันที่ 15 มีนาคม 2566 14.11 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.48 น./อ่าน 360)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.47 น./อ่าน 253)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภัทรา จ
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.46 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
42
วันนี้ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ได้มอบห
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.43 น./อ่าน 286)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ได้ต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.39 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
44
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ได้มอบเกีย
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.33 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
45
นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสุรินทร์ นามอยู่ รอง
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.27 น./อ่าน 882)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.37 น./อ่าน 311)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
การตรวจสอบและสำรวจพันธุ์ไม้ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตาม พรบ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 วันที่ 27 ธันวาคม 256
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.32 น./อ่าน 261)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.31 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.29 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
50
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรง
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.28 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัล การค
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.27 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
สารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.24 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
สารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.24 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประชุมครู วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันท
(วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09. 21 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
55
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดย นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.18 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
นพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโร
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.17 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
วันครู ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดย นางสุภ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.13 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
58
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอแสดงความยินดี คุณครูทับทิม จันทร์จู ในโอกาสได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.12 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
อบรมโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.09 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
60
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูศศิธร อินทรเสนี ในโอกาสเลื่อนวิทยาฐานะครูชำน
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.07 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(วันที่ 23 กันยายน 2565 12.09 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
62
ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทนผอ.สพม.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา
(วันที่ 23 กันยายน 2565 12.05 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
63
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยานำโดย นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณพร้อมด้วยนางสาวศรัญญา สุนทโรจน์ รองผู้อำนวย
(วันที่ 23 กันยายน 2565 12.01 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2565 11.59 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
65
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 08 กันยายน 2565 10.01 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก จัดทำบันทึกข้อตกลง ( MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการป้องกันแล
(วันที่ 08 กันยายน 2565 09.59 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยานำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ มอบหมายให้คุณครูนิราภา อุโมงค์ นำนักเรียนเข
(วันที่ 08 กันยายน 2565 09.54 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
68
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการยื่นขอถอนสภาพที่ดินโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิ
(วันที่ 08 กันยายน 2565 09.51 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2565 15.06 น./อ่าน 671)
70
O40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2565 15.06 น./อ่าน 714)
71
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 สิงหาคม 2565 15.05 น./อ่าน 645)
72
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 13.24 น./อ่าน 633)
73
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 08 น./อ่าน 585)
74
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 13.22 น./อ่าน 504)
75
O21 แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดการพัสดุ
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 06 น./อ่าน 415)
76
O04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 12.25 น./อ่าน 554)
77
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 11.21 น./อ่าน 428)
78
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 11.20 น./อ่าน 341)
79
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 04 น./อ่าน 391)
80
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 36 น./อ่าน 385)
81
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 02 น./อ่าน 397)
82
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 00 น./อ่าน 387)
83
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 11.08 น./อ่าน 381)
84
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 11.05 น./อ่าน 433)
85
O02 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 10.59 น./อ่าน 262)
86
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 18.57 น./อ่าน 380)
87
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 18.47 น./อ่าน 1383)
88
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 18.44 น./อ่าน 274)
89
O03 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 18.29 น./อ่าน 566)
90
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 16.37 น./อ่าน 446)
91
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 16.33 น./อ่าน 468)
92
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 16.21 น./อ่าน 491)
93
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 16.12 น./อ่าน 435)
94
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13. 58 น./อ่าน 549)
95
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.56 น./อ่าน 377)
96
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2565 เวลา 09. 47 น./อ่าน 414)
97
O17 E-Service
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 16. 46 น./อ่าน 348)
98
O09 Social Network
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.21 น./อ่าน 302)
99
O08 Q&A
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.16 น./อ่าน 262)
100
O07 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.13 น./อ่าน 281)
101
O06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.07 น./อ่าน 336)
102
O01 โครงสร้างสถานศึกษา
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 13.40 น./อ่าน 370)
103
O05 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 22.46 น./อ่าน 263)
104
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 22.19 น./อ่าน 385)
105
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 22.14 น./อ่าน 350)
106
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 21.52 น./อ่าน 334)
107
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 21.22 น./อ่าน 419)
108
O13 คู่หรือมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 13.48 น./อ่าน 402)
109
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 13.43 น./อ่าน 504)
110
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 12.18 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
111
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยานำโดย นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 12.15 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
112
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพิ่ม 6 แห่ง ตามมติคณะรัฐม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 12.00 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
113
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการศรัญญา สุนทโรจน์ ด้วยความยินดียิ่ง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11.55 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
114
NBI-Youth club สุพรรณบุรี #รุ่น11 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11.52 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
115
พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11.45 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
116
การประชุมแนวทางการกำหนดพื้นที่เขตบริการ ปีการศึกษา2566 (การปรับปรุงเขตพื้นที่บริการโรงเรียน) ของสำนั
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11.42 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
117
การสำรวจพื้นที่โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา เพื่อจัดทำผังระดับชั้นความสูงของพื้นที่ เพื่อประมาณการถม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11.37 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
118
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.48 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
119
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพั
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.45 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
120
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.41 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
121
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.37 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
122
การนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.34 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
123
กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการสร้างวินัย ปลูกจิตสำนึก เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.31 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
124
ร่วมพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.23 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
125
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวภัทรสุดา รักกล่อง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.20 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
126
การสัมนาและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ “ปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.16 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
127
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2565
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.15 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
128
การฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เข็มที่ 3)
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.08 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
129
สพม.สุพรรณบุรี รวมพลังลดโลกร้อน Stop Global Warming
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.05 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
130
นิเทศภายในชั้นเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 13.54 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 13.47 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
132
6 เมษายน วันจักรี เป็นวันรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบ
(วันที่ 09 เมษายน 2565 14.11 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
(วันที่ 09 เมษายน 2565 14.07 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
134
ร่วมยินดีกับนางสาวจรุงจิต จำปานิล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
(วันที่ 07 เมษายน 2565 13.42 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
135
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยรัตน์ ยางศรี
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.34 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
136
การสนทนากลุ่ม : การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา Focus Group Discussion: Science Education Curriculu
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.32 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
137
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Moral-Ethics Camp
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.28 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
138
การประชุมการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.24 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
139
การนิเทศภายในชั้นเรียน EDUCATIONAL SUPERVISION
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.15 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
140
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Basic Education Board Meeting
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.09 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
141
วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เป
(วันที่ 07 มกราคม 2565 12.32 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
142
ประกาศโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา เรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4 -10 มกราคม 2565 . ขอให้
(วันที่ 07 มกราคม 2565 12.30 น./อ่าน 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
143
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 9.50 น. พระครูใบฎีกาสุรพล มหาปญฺโญ และพระปลัดสมพร กิตติโสภโณ ดร. เ
(วันที่ 07 มกราคม 2565 12.28 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก Congratulatons and Happy New Year Chief
(วันที่ 27 ธันวาคม 2564 13.42 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
145
เจ้าอาวาสวัดหนองวัลย์เปรียงและวัดศรีเฉลิมเขตสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ New air conditioners will be su
(วันที่ 27 ธันวาคม 2564 13.40 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
146
พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Minister of Natural Resources and Environment
(วันที่ 27 ธันวาคม 2564 13.38 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
147
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน “Student Council Elections” วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
(วันที่ 27 ธันวาคม 2564 13.36 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
148
กิจกรรมวันคริสต์มาส “Christmas Day” วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
(วันที่ 27 ธันวาคม 2564 13.31 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
149
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ
(วันที่ 06 ธันวาคม 2564 20.33 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
150
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาจัดพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในว
(วันที่ 06 ธันวาคม 2564 20.29 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
151
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผ
(วันที่ 06 ธันวาคม 2564 20.22 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
152
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไ
(วันที่ 06 ธันวาคม 2564 20.19 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
153
วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. นางสุทธาสินี เปาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มาตรวจเยี่ยมการ
(วันที่ 06 ธันวาคม 2564 20.14 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
154
14 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัด
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 16.50 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
155
วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุว
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 16.47 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
156
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ฝ่ายงานทะเบียนและฝ่ายบุคลากรโรงเรียนหนองวัลย์เปรียง
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 16.42 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
157
วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองวัลย์วิทยานำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 16.35 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
158
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 16.56 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
159
แจ้งตารางตรวจ ATK นักเรียน โดย รพ.สต.ทุ่งคอก
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 16.52 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
160
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.15 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 21.13 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
161
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ภายใต้การบริหารงานของนางสุภัทรา จันทร์สุวรร
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 21.09 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
162
วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรี
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 21.07 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
163
ประกาศจากโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1. ตั้งแต่วัน
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 21.06 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
164
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา เข้าร
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 21.03 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
165
วันที่ 8 พ.ย. 64 เนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 20.57 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
166
5 พ.ย. 64 สสอ. รพ.สต.ทุ่งคอก อบต. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 23.35 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
167
วันที่ 5 พ.ย. 64โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาทำ MOU กับ รพ.สต.ทุ่งคอก
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 23.33 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
168
6 หลัก 6 เสริม 7 มาตรการ ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 23.15 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
169
ข้อมูลสถานการณ์โควิด ณ ปัจจุบัน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 23.13 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
170
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปร
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 23.04 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
171
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา เข้าร่วมประชุมผ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 23.00 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
172
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรี
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 22.57 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
173
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ พร้อ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 22.53 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
174
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 22.50 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
175
27 ต.ค. 64 ผู้อำนวยการโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
(วันที่ 28 ตุลาคม 2564 15.32 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
176
27 ต.ค. 64 ผู้อำนวยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สนง. สพม. สพ.
(วันที่ 28 ตุลาคม 2564 15.29 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
177
ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ต้องเตรียมตัวอย่างไร มาศึกษากัน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2564 15.13 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
178
26 ต.ค. 64 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำความห่วงใยจาก สพฐ. สพม. สพ. ให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
(วันที่ 28 ตุลาคม 2564 15.03 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
179
26 ต.ค. 64 ทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิด2/2564
(วันที่ 26 ตุลาคม 2564 13.15 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
180
25 ต.ค. 64 ผู้บริหาร คณะครู เข้ารับชมการบรรยาย เรื่อง "ภาวะนำกับการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่ง
(วันที่ 26 ตุลาคม 2564 13.12 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
181
25 ต.ค. 64 นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการในสังกัด สพม.9
(วันที่ 26 ตุลาคม 2564 13.10 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
182
ความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิค 19
(วันที่ 25 ตุลาคม 2564 13.23 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
183
24 ต.ค. 64 ต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชี
(วันที่ 25 ตุลาคม 2564 11.05 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
184
การเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
(วันที่ 23 ตุลาคม 2564 21.26 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
185
23 ต.ค. 2564 วันปิยมหาราช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้บริ
(วันที่ 23 ตุลาคม 2564 21.12 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
186
21 ต.ค. 64 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 22 ตุลาคม 2564 00.38 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
187
21 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น. ประชุมผู้นำชุมชน แลผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับ รร.วิทยาศาส
(วันที่ 22 ตุลาคม 2564 00.26 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
188
20 ต.ค. 64 พานักเรียนรับวัคซีน และ รายงานผลการรับวัคซีน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2564 00.13 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
189
18 ต.ค. 64 เวลา 13.30 น. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
(วันที่ 22 ตุลาคม 2564 00.08 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
190
19 ต.ค. 64 เวลา 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม รร.จุฬาภรณราชวิยาลัย
(วันที่ 22 ตุลาคม 2564 00.02 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
191
19 ต.ค. 64 เวลา 11.45 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม รร.จุฬาภรณราชวิยาลัย
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564 23.46 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
192
19 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ด้
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564 23.41 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
193
15 ต.ค. 64 นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อม รร.วิทยาศา
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564 23.21 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
194
14 ต.ค. 64 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนายกระดัยคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสสตร์
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564 23.03 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
195
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ประชุม Zoom เพ
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564 22.53 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
196
เกษียณ ครูโสภณ สุขัมพรรณ์
(วันที่ 30 กันยายน 2564 14.28 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
197
ผอ.ไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ออกตร
(วันที่ 10 กันยายน 2564 13.56 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
198
วารสารโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
(วันที่ 09 กันยายน 2564 08.47 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
199
กิจกรรมวัน วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2564 16.05 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
200
ผู้ใหญ่ใจดี มอบโทรศัพท์ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2564 15.37 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
201
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงพร้อมมอบถุงยังชีพ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2564 15.32 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
202
วารสารโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2564 14.46 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
203
sar2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2564 12.01 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
204
sar2561
(วันที่ 28 มิถุนายน 2564 12.00 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
205
SAR ประจำปี 2563
(วันที่ 29 เมษายน 2564 14.56 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
206
แก้ไข ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 11.27 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
207
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.59 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
208
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 13.50 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
209
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 13.51 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
210
รายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา SELF ASSESSMENT REPORT : SAR
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 09.22 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
211
ปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา NW PLC Model กลุ่ม ครู น.ว.สร้างส
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 09.18 น./อ่าน 391)
ข่าวกิจกรรม