ประกาศยกเลิกอาคารก่อสร้าง [31 สิงหาคม 2566 14.26 น.] อ่าน 98
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารหอพักในเขตแผ่นดินไหว [27 สิงหาคม 2566 20.20 น.] อ่าน 1
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [16 สิงหาคม 2566 13.32 น.] อ่าน 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน๓๒๔ล.๕๕ข ในเขตแผ่นดินไหว [05 กรกฎาคม 2566 08.56 น.] อ่าน 10
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ [26 พฤษภาคม 2566 11.38 น.] อ่าน 171
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [08 เมษายน 2566 14.40 น.] อ่าน 11
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [15 มีนาคม 2566 14.11 น.] อ่าน 13