• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การเปิดเผยข้อมูล
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศรัญญา สุนทโรจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐ

 • นางสาวสุภิญญา สุภาคนิมิต

 • นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ

 • นายนธี ทองเชื้อสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,539
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: - อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: เกษสุดา ศรีสิงห์ Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]