• Facebook School
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวศรัญญา สุนทโรจน์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ

  • นางสาวศรัญญา สุนทโรจน์

  • นายพล ใจซื่อ

  • นางพิสมัย กังวานทวีทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

34,003
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]