• Facebook School
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวศรัญญา สุนทโรจน์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางพิสมัย กังวานทวีทรัพย์

  • นางสาวเกษสุดา ศรีสิงห์

  • นายธงชัย เจนโกศล

  • นางสาวสุภิญญา สุภาคนิมิตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,852
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: เกษสุดา ศรีสิงห์ Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]