• ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน


 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1072630471
  รหัส Smis 8 หลัก :
    72022007
  รหัส Obec 6 หลัก :
    630471
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    หนองวัลย์เปรียงวิทยา
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    nongwanpriengwittaya
  ที่อยู่ :
   หมู่ที่  3 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
  โทรศัพท์ :
    -
  โทรสาร :
    -
  ระดับที่เปิดสอน :
   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2537
  อีเมล์ :
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
  กลุ่มโรงเรียน :
    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    ทุ่งคอก
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    55 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    12 กม.

  (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 11:13:43 น.
  )
  แผนที่พิกัดโรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศรัญญา สุนทโรจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศศิธร อินทรเสนี

 • นางลักขณา ใจแจ้งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,541
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: - อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: เกษสุดา ศรีสิงห์ Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]