• ข้อมูลผู้บริหาร โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
 • รหัสเขตฯ สพม.9
  รหัสสถานศึกษา หนองวัลย์เปรียงวิทยา
  เลขประชาชน 3721000066001
  ชื่อ-สกุล นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
  วันเดือนปีเกิด 26 มิถุนายน 2525
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
  วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
  สาขา/วิชาเอก บริหารการศึกษา
  สังกัดกลุ่มสาระฯ อื่นๆ
  ปีที่เกษียณฯ 2573
  ที่อยู่  
  เบอร์โทรศัพท์ 0871697181
  email [email protected]
  # ชื่อวุฒิการศึกษา วิชาเอก/สาขา ปีที่จบการศึกษา สถาบันการศึกษา
  1 ปริญญาตรี      
  2 ปริญญาโท การบริหารและพัฒนาการศึกษา (ศษ.ม.)    
           
  # ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน/รางวัล หน่วยงานที่ให้
         

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-08-23 11:03:23 น.

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]